Historie

Leden 1990
 
Založení firmy "EMG - Erzgebirgische Metallhandelsgesellschaft"
(Krušnohorská společnost pro obchodování s kovy) ve Schneebergu
1993


 
Zprovoznění areálu u nákladového nádraží v Lauteru a přejmenování firmy na "metarec Metallrecycling GmbH"
Získání areálu nákladového nádraží v Lauteru, průběžné rozšiřování a rekonstrukce areálu, plochy, haly a kancelářských budov
2000Výstavba speciální haly pro kovové špony a skladovací haly
2002Otevření pobočky ve Zwickau v bývalém areálu Keramo
2004
 
Výstavba další skladovací haly a zpevnění dalších velkých ploch, jakož i vestavba třetího odlučovače oleje
2005Výstavba sociálních prostor
2007Přístavba kancelářského komplexu
2011

 
Zpevnění posledních ploch
Získání bývalého "mědikovářství" ve Zwickau
Počátek demoličních a rekonstrukčních prací v lokalitě Zwickau
2012
 
Výstavba nové kancelářské a správní budovy ve Zwickau
Rekonstrukce a rozšíření skladištní haly
2013/14
 
Další rozšíření a modernizace pobočky
Nákup nových vysoce výkonných technologií
2015

 
V současnosti je u nás zaměstnáno 21 osob včetně 2 učňů
V létě roku 2015, jsme už 25 roků aktivní ve službách životního prostředí a pro naše zákazníky.