Error: no file object

Historie

Leden 1990
 
Založení firmy "EMG - Erzgebirgische Metallhandelsgesellschaft"
(Krušnohorská společnost pro obchodování s kovy) ve Schneebergu
1993


 
Zprovoznění areálu u nákladového nádraží v Lauteru a přejmenování firmy na "metarec Metallrecycling GmbH"
Získání areálu nákladového nádraží v Lauteru, průběžné rozšiřování a rekonstrukce areálu, plochy, haly a kancelářských budov
2000Výstavba speciální haly pro kovové špony a skladovací haly
2002Otevření pobočky ve Zwickau v bývalém areálu Keramo
2004
 
Výstavba další skladovací haly a zpevnění dalších velkých ploch, jakož i vestavba třetího odlučovače oleje
2005Výstavba sociálních prostor
2007Přístavba kancelářského komplexu
2011

 
Zpevnění posledních ploch
Získání bývalého "mědikovářství" ve Zwickau
Počátek demoličních a rekonstrukčních prací v lokalitě Zwickau
2012
 
Výstavba nové kancelářské a správní budovy ve Zwickau
Rekonstrukce a rozšíření skladištní haly
2013/14
 
Další rozšíření a modernizace pobočky
Nákup nových vysoce výkonných technologií
2015


V současnosti je u nás zaměstnáno 21 osob včetně 2 učňů
V létě roku 2015, jsme už 25 roků aktivní ve službách životního prostředí a pro naše zákazníky.
2017


V současné době je zaměstnáno 22 lidí. V kanceláři zaškolujeme stážistu na pozici obchodníka. Nabízíme další učňovská místa v oboru „Specialista pro logistiku skladu“.

2018

V Lauteru jsme posílili náš tým stážistou. Ve Zwickau jsme přijali dalšího skladníka.

2019

Vybetonovali jsme zbylou část skladovacích prostor v Lauteru. Byly vytvořeny nové skladovací boxy s dělícími stěnami z betonových tvárnic. Byl zprovozněn čtvrtý odlučovač oleje.

2020
 

Jubilejní rok !!!
Již 30 let sloužíme životnímu prostředí a našim zákazníkům