Error: no file object

Podnik

Firma metarec Metallrecycling GmbH je kompetentní partner v oblasti recyklace ocelového šrotu a barevných kovů.

Při své činnosti dodržujeme jako odborná firma zaměřená na likvidaci odpadu ve svých pobočkách v Lauter-Bernsbachu a Zwickau ekologické směrnice s cílem zajistit profesionální využití a recyklaci druhotných surovin.

Individuální koncepcí recyklace a likvidace odpadů přispívá náš rodinný podnik významným způsobem k ochraně cenných zdrojů.

Nejnovější technologie a metody umožňují uspokojit přísné požadavky na kvalitu dané ocelárnami, slévárnami, hutěmi a tavírnami.

Naše know-how z nás činí silného partnera pro zpracovatelský průmysl, obchodníky s kovy, oblast řemesel i soukromý sektor. Obchodní vztahy rozvíjíme nejen v Německu, ale i v mnoha zemích v Evropě a na Dálném východě. Zejména pro sousední Českou republiku jsme se stali zajímavým a spolehlivým partnerem.

Naše hlavní obchodní oblast se rozprostírá od Plauen (Plavno) přes Zwickau (Cvikov) až po Chemnitz (Saská Kamenice). Prostřednictvím své pobočky ve Zwickau můžeme toho město i jeho okolí optimálně obsloužit.

Součástí naší každodenní práce je přistavení kontejnerů všech velikostí i odvozy všeho druhu. Poradenství, analýzy i rozsáhlé informace jsou pro nás samozřejmostí.