Error: no file object

Tiráž

Za obsah a technickou stránku této nabídky je zodpovědná společnost metarec Metallrecycling GmbH.

metarec Metallrecycling GmbH
Bahnhofstr. 23
08315 Lauter-Bernsbach
Německo

Telefon: +49 (0)3771 / 5676-0
Fax: +49 (0)3771 / 5676-12
E-mail: firma(at)metarec-recycling.de
Internet: www.metarec-recycling.de

Oprávněný jednatel: Reinhold Rückel
Obchodní rejstřík městského soudu Chemnitz, HRB 3821
Daňové identifikační číslo: DE 141 031 783

Všechna práva na internetovou prezentaci, zejména právo na rozmnožování a elektronické šíření jsou vyhrazena. Přetisk, další zpracování nebo elektronické šíření je povoleno pouze s předchozím souhlasem. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Obrazový materiál

Použití licencovaného obrazového materiálu - www.shutterstock.com

Design / Technická realizace / Hosting

KabelJournal® GmbH - Die Denkarbyter®
August-Bebel-Str. 86
08344 Grünhain-Beierfeld
Německo

Telefon: +49 (0)3774 / 6625-50
Fax: +49 (0)3774 / 6625-60
E-mail: internet(at)kabeljournal.de
Internet: www.denkarbyter.de & www.kabeljournal.de

Vyloučení ručení

1. Obsah onlinové nabídky
Autor nepřebírá žádné ručení za aktuálnost, správnost, úplnost, nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení proti autorovi, které se vztahují na materiální nebo ideové škody, které byli zapříčiněné použitím nebo nepoužitím poskytnutých informaci resp. požitím chybných a neúplných informaci, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora není předloženo žádné prokazatelné, úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Všechny nabídky zůstanou otevřené a jsou nezávazné. Autor si vysloveně vyhrazuje, části stran nebo celkovou nabídku bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, smazat nebo pozastavit dočasně nebo definitivní její zveřejnění.

2. Odkazy a linky
Při přímých a nepřímých odkazech na cizí internetové stránky ("Linky"), které leží mimo oblast zodpovědnosti autora, by povinnost ručení vstoupila v platnost výhradně v případě, kdy autor má znalost o obsahu a bylo by mu to technicky možné a únosné, zamezit používání v případě protiprávního obsahu. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají nebo už neodpovídají nebo neodpovídají úplně platnému právnímu stavu, zůstanou ostatní časti dokumentů ve svém obsahu a platnosti nedotčené. Autor tímto prohlašuje, že do doby umístění linku nebyly zaznamenán žádný ilegální obsah na stránkách, na které linky odkazují. Na aktuální a budoucí utváření stránek, na obsahy nebo na autorství odkazovaných stránek autor nemá žádný vliv. Proto se tímto autor vysloveně distancuje od všech obsahů na odkazovaných stránkách, které byly změněny po umístění linku. Toto ustanovení platí pro všechny umístěné linky a odkazy uvnitř vlastní internetové nabídky, jakož pro cizí zápisy do autorem připravených knih hostů, do diskusní fór a soupisu poštovních zpráv. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy obzvlášť za škody, které vznikají z použití nebo nepoužití tímto způsobem udaných informací, ručí sám, provozovatel stránky, na které bylo odkázáno, nikoliv ten, kdo přes link na příslušné zveřejnění jen odkáže.

3. Autorské právo a ochranné známky
Autor je povinen dbát ve všech publikacích na autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, obrazových sekvencí a textů nebo má použit vlastní vytvořenou grafiku, zvukové dokumenty, obrazové sekvence a texty nebo má použit licencovanou grafiku, zvukové dokumenty, obrazové sekvence a texty. Všechny značky a obchodní názvy chráněné třetí stranou uvedené uvnitř internetových nabídek podléhají bez omezení ustavením o ochranných známkách a vlastnického práva zapsaného vlastníka. Ani z důvodu prostého jmenování nelze učinit závěr, že obchodní značky nejsou chráněné právem třetí strany! Autorská práva na publikovan a autorem samým vypracované objekty zůstává autorovi stránek. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, obrazových sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tiskových publikacích nejsou povoleny bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana osobních údajů
Pokud uvnitř internetových nabídek je možnost zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá zadání těchto údajů ze strany uživatele výslovně na dobrovolné bázi. Použití a placení všech nabízených služeb je možné - pokud je to technicky možné a přijatelné - také bez udání těchto dat, resp. uzadáním anonymních dat nebo pseudonymů.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení
Toto vyloučení ručení je potřebné vnímat jako část internetové nabídky, z níž bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud časti nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají nebo už neodpovídají nebo nejsou zcela v souladu s platným právním stavem, zůstávají ostatní časti dokumentů ve svém obsahu a platnosti nedotčené.