Error: no file object

Železný šrot / litina / průmyslový odpad

Železný a litinový šrot

  • Nosníky z demolic a demontáží
  • Topná tělesa
  • Stroje

Výrobní odpad

  • Hlubokotažný odpad
  • Výsekový odpad
  • Plechový odpad všech kvalit

Plechový šrot

  • Směsný šrot
  • Vstupní materiál pro nůžky